Tarieven 2019


De kosten voor kinderdagopvang (0-4 jaar) bij Kool en Bosch zijn afhankelijk van het aantal vaste plaatsingsdagen dat u afneemt. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op automatische incasso, waarvoor een korting geldt van 1%. Deze tarieven gelden voor een plaatsingsdag van 8.00 tot 18.00 (of een dagdeel van 8.00 tot 13.00 of van 13.00 tot 18.00). Voor een plaatsingsdag vanaf 7.30 en/of tot 18:30 wordt hetzelfde uurtarief berekend.

Kinderen worden geplaatst op vaste dagen. Er kan geruild worden met een andere dag, mits er op de gewenste dag ruimte is. Een opvangdag mag geruild worden met een andere dag in dezelfde week of in de twee weken ervoor of in de twee weken erna.

De hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekent u op www.toeslagen.nl  Let op: De toeslag dient te worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.

Bij minimaal 4 vaste plaatsingsdagen of 8 dagdelen per week


•    voor 1 dag per week € 346,60 per maand


•    voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 173,30 per maand


•    uurtarief € 8,00 

Bij minimaal 3 vaste plaatsingsdagen of 6 dagdelen per week


•    voor 1 dag per week € 353,00 per maand


•    voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 176,50 per maand


•    uurtarief € 8,15

 Bij minimaal 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week


•    voor 1 dag per week € 359,40 per maand


•    voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 179,70 per maand


•    uurtarief € 8,29


 

Bij minder dan 2 vaste plaatsingsdagen of 4 dagdelen per week


•    voor 1 dag per week € 365,81 per maand


•    voor 1 dagdeel (ochtend of middag) per week € 182,90 per maand


•    uurtarief € 8,44


•    losse dag € 86,44


•    los dagdeel € 43,22

 
Buitenschoolse opvang


•    uurtarief € 7,26


•    kosten per dagdeel zijn afhankelijk van de schooltijden, die verschillen per school


 

Peuterspeelzaal


Het maandbedrag voor 1 ochtend  (8.30 tot 12.00)  per week in 40 weken per jaar is  € 95,75. Dit bedrag wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht, omdat de schoolvakanties er al in verrekend zijn.

 Peuterspeelzaal voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag


- Op basis van het bij ons aan te vragen formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ en een inkomensverklaring van de belastingdienst vragen wij een vergoeding aan bij de gemeente.


- Plaatsing is voor minimaal 2 dagdelen per week.


- Onderstaande ouderbijdrage geldt voor 2 dagen per week en wordt 12 maanden per jaar in rekening gebracht.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 0 - € 19.433 is het maandbedrag € 24.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 19.434 - € 29.879 is dit € 26.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 29.880 - € 41.116 is dit € 36.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 41.117 - € 55.924 is dit € 48.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 55.925 - € 80.387 is dit € 70.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 80.388 - € 111.393 is dit € 108.


Bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen vanaf € 111.394 is dit € 140.